easy - simple - fast

Disclaimer

Hoewel de website en e-mail met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Switch-It (Vadia BV) niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt in de e-mail of op de website of de websites waarnaar wordt verwezen.

Switch-It (Vadia BV) garandeert niet dat de websites, e-mail of servers die deze website en e-mail toegankelijk maken vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.